آرزوهای خوب برای همه

برای همه آرزوهای خوب کردن، آرزوهای خوب برای همه، برای همه آرزوهای خوب بکنیم، آرزوهای خوب، ارتعاش مثبت، ارتعاش خواسته، افزایش جذب، برای همه آرزوهای خوب کردن

پادکست انگیزشی آرزوهای خوب برای همه

بعضی ها به موفقیت های دیگران حسادت می کنند. اما بهتر اینست که ما برای همه آرزوهای خوب کنیم. آرزوهای خوب برای همه به معنی ارسال ارتعاشات مثبت و افزایش جذب همان آرزوها برای خودمان است.


↓برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓

  • به اندازه تمام برکات زمین، برای همدیگر آ
  • آرزوهای خوبی داشته باشید.
  • هرچیزی که برای خودت میخواهی قبل از آن برای دیگران بخواه!
  • شادی هایت را به یادت بیاور که دیگر فرصتی برای فکر کردن به غم هایت نداشته باشی.
  • برای یک زندگی شاد، هرروز صبح شادی ها را تصور کن.
  • فقط به گذشته شاد فکر کن، گذشته رو رها کن.
  • وقتی عاشق خودت باشی، زندگی و کائنات روی خوش به شما نشان می دهد.
  • با تمام وجودت بلند شو و برو دنبال آرزوهایت.
  • فرکانس مثبت، مثبت ، مثبت داشته باش.

دانلود پادکست انگیزشی آرزوهای خوب برای همه

از اینجا دانلود کنید Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.