پادکست آموزشی اعتماد به نفس واقعی چیست؟


2 راز اصلی اعتماد به نفس بالا

 

همه ما دوست داریم اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم و بتوانیم در هر جایی با جسارت و شهامت حاضر شویم.

اما آیا رسیدن یا نرسیدن به نتایج دلخواه نقشی در افزایش اعتماد به نفس ما دارد؟

آیا داشته ها و نداشته های ما تاثیری در بالا یا پایین بودن اعتماد به نفس درونی مان دارد؟ 

اعتماد به نفس واقعی چیست؟

 

زمان پادکست: 6:10 دقیقه

حجم پادکست: 3 مگابایت

قیمت: 19000 تومان (رایگان)

 

دوره جامع اعتماد به نفس عزت نفس و فن بیان

مدرس: سعید پورندی

استاد قانون جذب

مدرس برتر انگیزشی و موفقیت ایران 

مشاور طراز اول روابط موفق و موفقیت با قانون جذب