تو درست ترین جای زندگیت قرار داری

درست ترین جای زندگی

آیا تو درست ترین جای زندگی ات قرار داری؟


↓ برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓

یک نفر در ۲۱سالگی ازدواج می کند اولین فرزندش را ده سال بعد به دنیا می آورد.

یک فرد دیگر ۲۹سالگی ازدواج می کند فرزندش را سی سالگی بدنیا می آورد .

تو از بقیه جلوتر یا عقب ترنیستی. تو در زمان خودت زندگی می کنی.

مناسب ترین و درست ترین جای زندگی ات همین جایی است که الآن قرار داری.

 بهترین تصمیم ها را بگیر و آرام باش، اززندگیت لذت ببر و خودت را با دیگران مقایسه نکن.

چه می دانی چرخ گردون برای تو چه در نظر گرفته است. روی رشد شخصی خودت کار کن.

خیلی وقت ها تو در عرض یکسال معادل ۱۰ یا ۲۰ سال بقیه رشد می کنی. پس پرازانرژی ، پیش بسوی بهترین اتفاقات زندگی.

من مسئولیت احساسات و روحیه خودم را به عهده میگیرم و تصمیم می گیرم که احساس خیلی خوبی داشته باشم و مطممئن هستم خدای پرقدرت من را دراین مسیر خیلی پرقدرت ، پرانرژی و پرانگیزه جلو می برد.

وقتی مشکلی پیش می آید بجای ناامیدی باید به دنبال راه حلش باشید.

راه حل مشکلات در تغییر نوع نگاه من و توست.

 دانلود پادکست انگیزشی تو درست ترین جای زندگیت قرار داری

از اینجا دانلود کنید Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.