تبریک!

[user_name] عزیز، ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.

 

[subscription_details]