چرا زندگی من بهتر نمیشه؟

چرا زندگی من بهتر نمیشه؟

چرا زندگی من بهتر نمیشه؟

 

چرا زندگی شما بهتر نمی شود؟ چه کسی مقصر اوضاع زندگی شماست؟ چرا شرایط هیچ تغییری نمی کند؟ چرا با اینکه می خواهید زندگی تان را تغییر دهید باز هم همه چیز مثل همان اوضاع قبلی است؟ مسئول این اوضاع چیست؟ آیا سرنوشت شما همین است؟ چگونه می توانید زندگی بهتری داشته باشید و اوضاع را تغییر دهید؟ رویاهای شما کی به حقیقت خواهد پیوست؟

 مدرس: سعید پورندی

مدرس برتر انگیزشی و موفقیت ایران 

مدرس موفقیت

مشاور طراز اول روابط موفق و موفقیت با قانون جذب

 

دوره هفت راز خلق شاهکار زندگی

قیمت: 19000 تومان (رایگان)