مهارت نه گفتن – سبک شخصی ۳

سبک شخصی خودت را داشته باش 3

چگونه مهارت نه گفتن را یاد بگیریم؟

 


↓ برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید ↓

۱- ترس از نه گفتن

۲- اجابت درخواست دیگران

۳- احساس گناه و قربانی شدن

۴- حس شرمندگی بعد از نه گفتن

۵- مهارت نه گفتن با خودشناسی

۶- رسیدن به آرامش با نه گفتن


دانلود پادکست انگیزشی مهارت های نه گفتن – سبک شخصی ۳

 دانلود این پادکست DOWNLOAD 

 

 


مجموعه مهارت های نه گفتن شماره ۱

 دانلود این پادکست DOWNLOAD 

 

مجموعه مهارت های نه گفتن شماره ۲

 دانلود این پادکست DOWNLOAD 

 

مجموعه مهارت های نه گفتن شماره ۳

 دانلود این پادکست DOWNLOAD 

 

مجموعه مهارت های نه گفتن شماره ۴

 دانلود این پادکست DOWNLOAD 

 

مجموعه مهارت های نه گفتن شماره ۵

 دانلود این پادکست DOWNLOAD 

 

مجموعه مهارت های نه گفتن شماره ۶

 دانلود این پادکست DOWNLOAD 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.