چطور با قانون جذب همسر ایده آلم را جذب کنم؟

جذب همسر ایده آل

چطور با قانون جذب همسر ایده آلم را جذب کنم؟

طبق قانون ارتعاش هر ارتعاشی به جهان هستی بفرستید جوهره همان ارتعاش وارد زندگی شما می شود.

همسر ایده آل شما چه ویژگی هایی دارد؟ مرد رویاهای شما یا دختر آرزوهایتان چه خصوصیاتی دارد؟

آیا برای جذب همسر ایده آل تان درست هدفگذاری کرده اید؟ می دانید چرا چنین همسری می خواهید؟ در صورت رسیدن به این همسر دلخواه چه اتفاقی در زندگی شما رخ می دهد؟

آیا تاکنون تصور کرده اید روزی که دست در دستان همسر رویاهایتان بگذارید چه احساسی خواهید داشت؟ چه خاطره های مشترکی باهم خواهید ساخت؟ قطار زندگی مشترک تان در کدام مقصد توقف می کند؟

آیا باور دارید که می توانید با قانون جذب به عشق تان یا هر چیز دیگری برسید؟ چطور می توانید با قانون جذب همسر دلخواهتان را جذب زندگی تان کنید؟ مهمترین عامل جذب همسر ایده آل با قانون جذب چیست؟

جذب همسر ایده آل با قانون جذب

بخشی از آموزش های قانون شکرگزاری ماه ششم دوره 7 راز

مدرس: استاد سعید پورندی مدرس دوره جامع 7 راز قانون جذب 

قیمت: 69000 تومان (رایگان)

جهت دریافت لینک دانلود فرم زیر را پر کنید

سوالات خود را از ما بپرسید: 09170027686

 

آموزش های مرتبط