ایمان مهمترین محک موفقیت

مهمترین محک موفقیت یا شکست شما چیست؟ نشانه های تعیین میزان موفقیت یا شکست چیست؟ آیا انتخاب ایمان به جای ترس می تواند در موفقیت شما اثرگذار باشد؟ نقش ایمان یا ترس در موفقیت و شکست چیست؟ انتخاب ترس یا ایمان چه باورهایی را در ذهن شما تقویت می کند؟  این باورها شما را به کجا می رسانند؟

 مدرس: سعید پورندی

مدرس برتر انگیزشی و موفقیت ایران 

مدرس موفقیت

مشاور طراز اول روابط موفق و موفقیت با قانون جذب

 

دوره هفت راز خلق شاهکار زندگی

قیمت: 29000 تومان (رایگان)

 

برای دریافت این آموزش عدد ?? را به شماره 10009170027686 پیامک کنید.