همه باید مرا دوست داشته باشند

همه باید مرا دوست داشته باشند

چقدر در رابطه خود با دیگران به رفتار و اعمال تان توجه دارید؟ فکر می کنید افراد چقدر در رابطه شما را دوست دارند و مشتاق بودن با شما هستند؟ آیا فکر می کنید همه باید شما را دوست داشته باشند؟ آیا فکر می کنید در حال جذب رابطه موفقی هستنید؟


↓برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓

بسیاری از افراد در روابط خود با دیگران فکر می کنند هرطور که هستند باید دیگران آن ها را بپذیرند، تحمل کنند و حتی آن ها را همانطور که هستند دوست داشته باشند.

اگر باور داشته باشید که من همینم که هستم دیگران باید به من احترام بگذارند و به من عشق بورزند سخت در اشتباهید.

بعضی از افراد در رابطه به عشق بدون قید و شرط باور دارند. این افراد اعتقادی به تغییر خودشان ندارند. آنها بر این باورند که دیگران باید مرا همینطور که هستم دوست بدارند.

این باور غلط در نهایت به رابطه آسیب خواهد زد.

یه خاطر بسپارید در رابطه این رفتار ماست که مشخص می کند دیگران به ما عشق بورزند یا از ما متنفر باشند.

گاهی چنان این باور سمی به روابط افراد آسیب می زند که باعث دور شدن آن ها از افراد نردیک و خانواده و دوستان شان می شود.

به رفتار خود در رابطه توجه کنید. ببینید افراد مهم زندگی تان چقدر مشتاق بودن با شما هستند؟

ببینید رفتار شما و آنچه در عمل انجام می دهید چقدر با فکرتان تفاوت دارد. روی رفتار خود تجدید نظر کنید. چرا که اعمال من تو می گویند که ما که هستیم.


دانلود پادکست آموزشی همه باید مرا دوست داشته باشند

از اینجا دانلود کنید Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.