چگونه با خواسته هایتان هم فرکانس شوید؟

چرا به خواسته هایتان نمی رسید؟ آیا سرنوشت با شما سر ناسازگاری دارد؟ چرا اینقدر دیر به آرزوهایتان دست پیدا می کنید؟ آیا خواسته های شما نصیب کسی دیگر شده است؟

پاسخ شما فقط یک جمله است: شما با خواسته هایتان هم فرکانس نیستید! 

چرا به خواسته هایتان نمی رسید؟ چگونه با خواسته هایمان هم فرکانس شوید و با اهداف مان در یک مسیر ارتعاشی یکسان قرار بگیرید و  قدرت جذب خود را بالا ببرید؟ 

در رسیدن به موفقیت عوامل متعددی دخالت دارد. طبق قانون جذب و قانون ارتعاش شما باید با خواسته، اهداف و آرزوهایتان هم فرکانس باشید. افکار و احساسات و باورهای ما نشان دهنده سمت و سوی فرکانس و ارتعاشات ما هستند. اما چگونه می توانیم با خواسته هایمان در یک مسیر ارتعاشی یکسان قرار بگیریم و جذب خود را بالا ببریم؟ در این پادکست استاد سعید پورندی پاسخ پرسش هایتان را خواهد داد.

مدرس: سعید پورندی

مدرس برتر انگیزشی و موفقیت ایران 

مدرس موفقیت

مشاور طراز اول روابط موفق و موفقیت با قانون جذب

 

دوره هفت راز خلق شاهکار زندگی

قیمت: 19000 تومان (رایگان)

سوالات خود را از ما بپرسید: 09170027686