چرا عاشق نمی شویم

چرا نمیتونم عاشق کسی بشم؟ چرا کسی عاشق من نمیشه؟ این سوالیه که خیلی افراد دائم ازخودشان می پرسند. آیا شما لایق خوشبختی نیستید؟ چرا نمی توانید در رندگی یک رابطه عاشقانه را تجربه کنید؟ چه مانعی سد راه عشق و عاشقی در زندگی شماست؟ مهمترین دلیلی که عشق جذب زندگی تان نمی شود چیست؟

 مدرس: سعید پورندی

مدرس برتر انگیزشی و موفقیت ایران 

مدرس موفقیت

مشاور طراز اول روابط موفق و موفقیت با قانون جذب

 

دوره هفت راز خلق شاهکار زندگی

قیمت: 19000 تومان (رایگان)

زمان پادکست: 7:40 دقیقه

حجم پادکست: 3/51 مگابایت

قیمت: 9000 تومان (رایگان)

دوره 7 راز قانون جذب

ماه نهم رازهای پنهان عشق

مدرس: سعید پورندی

مدرس برتر انگیزشی و موفقیت ایران 

مشاور طراز اول روابط موفق و موفقیت با قانون جذب

سوالات خود را از ما بپرسید: 09170027686