پادکست آموزشی رایگان ۸ اصل کلیدی سخنرانی و فن بیان

۸ اصل کلیدی سخنرانی و فن بیان

 

اصول کلیدی سخنرانی چیست؟ چگونه باید برای یک سخنرانی خوب آماده شویم؟ 8 اصل کلیدی و فاکتورهای مهم سخنرانی و فن بیان سعید پورندی چیست؟

مدرس: سعید پورندی

مدرس برتر انگیزشی و موفقیت ایران 

مشاور طراز اول روابط موفق و موفقیت با قانون جذب

گزیده ای از: 

 دوره ۴ بال قدرتمند پرواز در اعتماد بنفس و فن بیان 

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان (رایگان)