7 راز جذب عشق- قسمت اول

راز جذب عشق چیست؟ آیا شما به خودتان عشق می ورزید؟ اگر خطایی کردید و یا تصمیم اشتباهی گرفتید چقدر به خودتان حق می دهید؟ چه نگاهی به دنیا دارید؟ نسبت به اتفاقات و آدم ها چقدر واقع بین هستید؟ آیا نقاط قوت و یا کارهای مفید و خوبی هم انجام می دهید؟ آیا نقاط قوت زندگی تان را هم می بینید؟ به نظر شما توجه به این نقاط چه تاثیری می تواند در جذب عشق دیگران داشته باشد؟

زمان پادکست: 7:40 دقیقه

حجم پادکست: 3/51 مگابایت

قیمت: 9000 تومان (رایگان)

دوره 7 راز قانون جذب

ماه نهم رازهای پنهان عشق

مدرس: سعید پورندی

مدرس برتر انگیزشی و موفقیت ایران 

مشاور طراز اول روابط موفق و موفقیت با قانون جذب

سوالات خود را از ما بپرسید: 09170027686