درباره ما

سعید پورندی کیه ؟

داستان زندگی و تحول سعید پورندی از زبان خود سعید پورندی

انگار همین دیروز بود سال ١٣٩١ یک صبح سرد زمستانی وقتی که با دو تا سونامی عظیم در زندگی روبرو شدم .شرکت و تجارتی که خیلی در آن موفق بودم و درآمدزا بود با یک بحران روبرو شد، بحرانی که باعث یک ورشکستگی عظیم شد . ۳۰۰ برابر درآمد ماهیانه اون سال تو یکی از پروژه ها و یه مورد دیگه اونم ۲۰۰برابر و کلی فشار روحی تقریباً صفر که نشدیم هیچ به قول معروف به زیر صفر رفتیم

روزهای سختی بود ،ماه های نفس گیر،اتفاقات تلخی افتاد ولی شیرینیش هنوز کامم شیرین کرده ولی همه و همه آنها به خوشی تمام شد . من مجبور بودم ٩ برابر درآمد ماهیانه ام را قسط بدهم .
اتفاقی بود که افتاد من باید از این اتفاق درس می گرفتم و دوباره بلند میشدم .
همه ی اطرافیانم به من می گفتند که امکان ندارد دوباره بتوانی بلند شوی ،می گفتند تنها اتفاق خوب زندگی تو این است که دوباره بتوانی معمولی زندگی کنی ، دیگر نمی توانی به آن قله ها برگردی .


اما من ایمان داشتم که میتوانم ایمان داشتم که دوباره بلند می شوم . به خودم و خدای خودم ایمان داشتم . گفتم سرنوشت خودم را خودم میسازم نه شرایط اطرافم باعث شد که دوباره بلند شوم .همان موقع بود که تصمیم گرفتم آینده دلخواهم را رقم بزنم تصمیم گرفتم به رویاهام برسم وقتی به یاد آن روزها می افتم نیبینم که آن مشکلات خیلی خیلی بمن کمک کرد تا انگیزه و انرژی بیشتری برای حرکت به سمت رویاهایم داشته باشم .
بعد از آن به دنبال سطح عمیقی از آگاهی ها بودم ، شروع کردم به سرمایه گذاری روی خودم ، روی رشد شخصی ،مطالعه ، عمل به آنچه در این سالها آموخته بودم .


هر بار که یکی از این آموخته ها ثمر می داد ایمان من هم قوی تر می شد که می شود ، امکان پذیر است .
جستجو کردم و گشتم خیلی مطالعه کردم ،بعضی مفید بودند و بعضی خیلی مفید نبودند .
وقتی کم کم متوجه شدم مسیر اصلی زندگی من چیست ! خدا یکی یکی درها را برویم باز کرد زیرا که جدیتم را برای رسیدن به آرزوهایم دید
دید که با تمام وجود میخواهم زندگی خودم را متحول کنم .

درباره ی مجموعه دهکده جهانی موفقیت

مجموعه دهکده جهانی موفقیت به سر پرستی اقای سعید پورندی از سال ۱۳۸۸ بعد از مطالعه فراوان در زمینه های موفقیت و خوشبختی و مطالعه آثار بزرگان و اساتید موفقیت ایران و جهان و تکمیل دوره های آموزشیو سمینارهای موفقیت در تمامی زمینه ها که از سال ۱۳۸۱ مشغول به آن بوده اند جهت بهبود سطح کیفیت زندگی خود و دیگران با بکار گیری روش های تایید شده و گاها خلاقانه که باعث بالا بردن انگیزه ایرانیان سراسر جهان راه اندازی شد و هدف اولیه انتشار عشق الهی و بکارگیری کلام قرآن وسخنان بزرگان ایران زمین به صورت عملی و کاربردی و مطابقت این سخنان با دروس مطرح شده امروزی در اروپا و امریکا و مشخص نمودن این موضوع که ما خودمان دارای چنان فرهنگ غنی و ثروتمندی هستیم که بعد از هزار سال اروپاییان و امریکایی ها بر اساس اصول مطرح شده اولیه ما اقدام به تولید علم موفقیت نموده اند و اکنون وقت برخواستن ما و به کار بستن تمام اصول ثابت شده موفقیت و خوشبختی در زندگی ماست

از انجا که اینجانب با به بکارگیری عملی این راه کارها به چنان نتایج شگفت انگیزی در تمامی زمینه های زندگی بدست اورده است و از انجا که هیچ محدودیتی برای موفقیت وجود ندارد لذا بر آن شدیم که پس از ارایه این راهکار ها وارایه مشاوره های فراوان به مراجعین و گرفتن نتایج مشابه فراوان دوستان با عزمی راسخ تصمیم بر آن گرفتیم که تمام این تجارب که برای خیلی از عزیزان حیاتی و گرانبها در قالبهای مختلف فایلهای انگیزشی و موفقیت و خوشبختی و قرارهای عاشقی کلیپ های تصویری و اموزشی برای تمام ایرانیان سراسر جهان ارائه دهیم

ما ایرانیان لایق بهترین ها هستیم و به کمتر از ان تن نمیدهیم

با ما باشید برای داشتن بهترین ها

انان که با ما همراه هستند اثرات این همراهی را در زندگی های حقیقی خویش دیده اند
بیشتر بخوانید: سعید پورندی کیست ؟ مجموعه دهکده جهانی موفقیت سعید پورندی

ما آمده ایم که با گسترش دانایی و آگاهیهایی که از تجربه هزاران مشاورهفردی و ۱۸سال مشاوره شرکت های خصوصی ودولتی و مطالعات فراوان کمک کنیم تاتمام انسانهای مشتاق و خواهان ثروتسلامت خوشبختی و روابط عالی با آگاهی وعمل کردن به آموزش ها آن را بی هیچمحدودیتی (سن جنسیت خانواده تحصیلاتگذشته )بدست بیاورند چون ایمان راسخداریم هیچ محدودیتی برای بدست آوردننعمت ها و ثروت ها نیست مگر محدودیتیکه انسان خود در ذهنش خلق میکند .

مجموعه دهکدهجهانی موفقیت به سر پرستی اقای سعید پورندی از سال ۱۳۸۸ بعد از مطالعهفراوان در زمینه های موفقیت و خوشبختی و مطالعه آثار بزرگان و اساتیدموفقیت ایران و جهان و تکمیل دوره های آموزشیو سمینارهای موفقیت در تمامیزمینه ها که از سال ۱۳۸۱ مشغول به آن بوده اند جهت بهبود سطح کیفیت زندگیخود و دیگران با بکار گیری روش های تایید شده و گاها خلاقانه که باعث بالابردن انگیزه ایرانیان سراسر جهان راه اندازی شد و هدف اولیه انتشار عشقالهی و بکارگیری کلام قرآن وسخنان بزرگان ایران زمین به صورت عملی وکاربردی و مطابقت این سخنان با دروس مطرح شده امروزی در اروپا و امریکا ومشخص نمودن این موضوع که ما خودمان دارای چنان فرهنگ غنی و ثروتمندی هستیمکه بعد از هزار سال اروپاییان و امریکایی ها بر اساس اصول مطرح شده اولیهما اقدام به تولید علم موفقیت  نموده اند و اکنون وقت برخواستن ما و به کاربستن تمام اصول ثابت شده موفقیت و خوشبختی در زندگی ماست

از انجا که اینجانب با  به بکارگیری عملیاین راه کارها به چنان نتایج شگفت انگیزی در تمامی زمینه های زندگی بدستاورده است و از انجا که هیچ محدودیتی برای موفقیت وجود ندارد لذا بر آنشدیم که پس از ارایه این راهکار ها وارایه مشاوره های فراوان به مراجعین وگرفتن نتایج مشابه  فراوان دوستان با عزمی راسخ تصمیم بر آن گرفتیم که تماماین تجارب که برای خیلی از عزیزان حیاتی و گرانبها در قالبهای مختلففایلهای انگیزشی و موفقیت و خوشبختی و قرارهای عاشقی کلیپ های تصویری واموزشی برای تمام ایرانیان سراسر جهان ارائه دهیم

ما ایرانیان لایق بهترین ها هستیم و به کمتر از ان تن نمیدهیم

با ما باشید برای داشتن بهترین ها

انان که با ما همراه هستند اثرات این همراهی را در زندگی های حقیقی خویش  دیده اند

سعید پورندی کیست؟

داستان زندگی و تحول استاد سعید پورندی از زبان خود استاد سعید پورندی

انگار همین دیروز بود سال ١٣٩١ یک صبح سرد زمستانی وقتی که با دو تا سونامی عظیم در زندگی روبرو شدم .شرکت و تجارتی که خیلی در آن موفق بودم و درآمدزا بود با یک بحران روبرو شد، بحرانی که باعث یک ورشکستگی عظیم شد . ۳۰۰ برابر درآمد ماهیانه اون سال تو یکی از پروژه ها و یه مورد دیگه اونم ۲۰۰برابر و کلی فشار روحی تقریباً صفر که نشدیم هیچ به قول معروف به زیر صفر رفتیم

روزهای سختی بود ،ماه های نفس گیر،اتفاقات تلخی افتاد ولی شیرینیش هنوز کامم شیرین کرده ولی همه و همه آنها به خوشی تمام شد . من مجبور بودم ٩ برابر درآمد ماهیانه ام را قسط بدهم .
اتفاقی بود که افتاد من باید از این اتفاق درس می گرفتم و دوباره بلند میشدم .

همه ی اطرافیانم به من می گفتند که امکان ندارد دوباره بتوانی بلند شوی ،می گفتند تنها اتفاق خوب زندگی تو این است که دوباره بتوانی معمولی زندگی کنی ، دیگر نمی توانی به آن قله ها برگردی .

اما من ایمان داشتم که میتوانم ایمان داشتم که دوباره بلند می شوم . به خودم و خدای خودم ایمان داشتم . گفتم سرنوشت خودم را خودم میسازم نه شرایط اطرافم باعث شد که دوباره بلند شوم .همان موقع بود که تصمیم گرفتم آینده دلخواهم را رقم بزنم تصمیم گرفتم به رویاهام برسم وقتی به یاد آن روزها می افتم نیبینم که آن مشکلات خیلی خیلی بمن کمک کرد تا انگیزه و انرژی بیشتری برای حرکت به سمت رویاهایم داشته باشم.


بعد از آن به دنبال سطح عمیقی از آگاهی ها بودم ، شروع کردم به سرمایه گذاری روی خودم ، روی رشد شخصی ،مطالعه ، عمل به آنچه در این سالها آموخته بودم.

هر بار که یکی از این آموخته ها ثمر می داد ایمان من هم قوی تر می شد که می شود ، امکان پذیر است.

جستجو کردم و گشتم خیلی مطالعه کردم ،بعضی مفید بودند و بعضی خیلی مفید نبودند .
وقتی کم کم متوجه شدم مسیر اصلی زندگی من چیست ! خدا یکی یکی درها را برویم باز کرد زیرا که جدیتم را برای رسیدن به آرزوهایم دید؛ دید که با تمام وجود میخواهم زندگی خودم را متحول کنم.

درباره ی مجموعه دهکده جهانی موفقیت

ما آمده ایم که با گسترش دانایی و آگاهی هایی که از تجربه هزاران مشاوره فردی و ۱۸سال مشاوره شرکت های خصوصی و دولتی و مطالعات فراوان کمک کنیم تا تمام انسانهای مشتاق و خواهان ثروت سلامت خوشبختی و روابط عالی با آگاهی و عمل کردن به آموزش ها آن را بی هیچ محدودیتی (سن جنسیت خانواده تحصیلات گذشته )بدست بیاورند چون ایمان راسخ داریم هیچ محدودیتی برای بدست آوردن نعمت ها و ثروت ها نیست مگر محدودیتی که انسان خود در ذهنش خلق میکند .

مجموعه دهکده جهانی موفقیت به سر پرستی اقای سعید پورندی از سال ۱۳۸۸ بعد از مطالعه فراوان در زمینه های موفقیت و خوشبختی و مطالعه آثار بزرگان و اساتید موفقیت ایران و جهان و تکمیل دوره های آموزشیو سمینارهای موفقیت در تمامی زمینه ها که از سال ۱۳۸۱ مشغول به آن بوده اند جهت بهبود سطح کیفیت زندگی خود و دیگران با بکار گیری روش های تایید شده و گاها خلاقانه که باعث بالا بردن انگیزه ایرانیان سراسر جهان راه اندازی شد و هدف اولیه انتشار عشق الهی و بکارگیری کلام قرآن وسخنان بزرگان ایران زمین به صورت عملی و کاربردی و مطابقت این سخنان با دروس مطرح شده امروزی در اروپا و امریکا و مشخص نمودن این موضوع که ما خودمان دارای چنان فرهنگ غنی و ثروتمندی هستیم که بعد از هزار سال اروپاییان و امریکایی ها بر اساس اصول مطرح شده اولیه ما اقدام به تولید علم موفقیت  نموده اند و اکنون وقت برخواستن ما و به کار بستن تمام اصول ثابت شده موفقیت و خوشبختی در زندگی ماست

از انجا که اینجانب با به بکارگیری عملی این راه کارها به چنان نتایج شگفت انگیزی در تمامی زمینه های زندگی بدست اورده است و از انجا که هیچ محدودیتی برای موفقیت وجود ندارد لذا بر آن شدیم که پس از ارایه این راهکار ها وارایه مشاوره های فراوان به مراجعین و گرفتن نتایج مشابه فراوان دوستان با عزمی راسخ تصمیم بر آن گرفتیم که تمام این تجارب که برای خیلی از عزیزان حیاتی و گرانبها در قالبهای مختلف فایلهای انگیزشی و موفقیت و خوشبختی و قرارهای عاشقی کلیپ های تصویری و اموزشی برای تمام ایرانیان سراسر جهان ارائه دهیم

ما ایرانیان لایق بهترین ها هستیم و به کمتر از آن تن نمی دهیم.

با ما باشید برای داشتن بهترین ها

انان که با ما همراه هستند اثرات این همراهی را در زندگی های حقیقی خویش  دیده اند.