عشقم مادر

قرارعاشقی عشقم مادر مادر عشق است. در روز مادر برویم و مادرهای عاشق مان را...

کنکور

آرامش کنکور ↓ برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓ توکل بر خدایت کنکفایت میکند...

خدای توبه پذیر سپاس

قرار عاشقی خدای توبه پذیر سپاس  ↓برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓ عشرتی هست...

در وصف تو حیرانم

در وصف تو حیرانم ای حسن تو بی‌پایان، آخر چه جمال است این؟ در وصف...

خدایش خدامون خیلی خداست

  خود را به خدا بسپار، وقتی که دلت تنگ است وقتی که صداقتها ،...

فراغت از تو میسر نمی شود

  فراغت از تو میسر نمی شود اگر تو فارغي از حال دوستان يارا فراغت...

گفتگو با خدا

عاشق و دیوانه ام واله و حیران عشق می کشدم شوق یار سر به بیابان...

3 دیدگاه