زندگی میدان جنگ یا صلح؟

5 اصل مهم برای شروع دوباره در زندگی چیست؟

خودت را دوست داشته باش

پادکست انگیزشی خودت را دوست داشته باش

اهمیت رشد فردی

پادکست اهمیت رشد فردی سعید پورندی اهمیت رشد فردی در رسیدن به موفقیت و توسعه...

کشتی شکسته در طوفان زندگی

کشتی شکسته در طوفان زندگی ↓ برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓ خیلی وقت...

من تلاش می کنم بهترین خودم باشم

من تلاش می کنم بهترین خودم باشم

خودتان را دوست داشته باشید

خودتان را دوست داشته باشید ↓ برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓ خودتان را...

8 رکن اصلی قانون ارتعاش

۸ اصل مهم قانون جذب و ارتعاش که باید بدانید!

زندگی از نظر تو چیه؟ جنگ یا صلح

پادکست انگیزشی زندگی از نظر شما جنگ است یا صلح