اهرم رنج و لذت چیست؟

تکنیک اهرم رنج و لذت چیست و چگونه شمارا به خواسته‌هایتان می‌رساند؟ چگونه می‌توانید با...