فال و طالع بینی درست است یا غلط؟

فال و طالع بینی درست است یا غلط؟...