گر به خود آیی به خدا می رسی

  گربه خودآیی به خدا می رسی ↓ برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓...

الله اکبر

پادکست قرار عاشقی الله اکبر

تو غمخوار منی

تو غمخوار منی دانلود پادکست قرارعاشقی تو غمخوار منی از اینجا دانلود کنید Download  خدای...

خدایا فقط باش

پادکست قرارعاشقی خدایا فقط باش

بهترین طلب

  قرار عاشقی با خدا بهترین طلب ↓برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓ در...

مباش ای دوست هر جایی

قرار عاشقی مباش ای دوست هر جایی دانلود پادکست قرارعاشقی مباش ای دوست هر جایی...

عدالت خدا

پادکست قرار عاشقی عدالت خدا

چقدر خوبه که

چقدر خوبه که قرار عاشقی چقدر خوبه که از سعید پورندی دانلود پادکست قرارعاشقی چقدر...

ای دوست قبولم کن

پادکست قرار عاشقی ای دوست قبولم کن  دانلود پادکست قرارعاشقی ای دوست قبولم کن و جانم...

ممنونم خدای توبه پذیر

ممنونم خدای توبه پذیر ↓ برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید ↓ هزار مرتبه...

ما در دوجهان غیر خدا یار نداریم

 ما در دوجهان غیر خدا یار نداریم ↓ برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓...

دروازه بهشت

دروازه بهشت ↓ برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓ چشم فروبسته اگر وا کنی...

با خدا باش و پادشاهی کن

با خدا باش و پادشاهی کن ↓برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓ یک شبی...

باغ بهار من

قرار عاشقی سعید پورندی باغ بهار من ↓برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓ از...