چرا زندگی من بهتر نمیشه

چرا زندگی شما بهتر نمی شود؟ چه کسی مقصر اتفاقات تلخ زندگی شماست؟ چرا شرایط هیچ...

مفهوم عزت نفس

مفهوم عزت نفس چیست؟ مفهوم عزت نفس این است که خود را با تمام ویژگیهای...

احساس عقب ماندن در زندگی

آیا شما هم  احساس می کنید در زندگی از دیگران عقب مانده اید؟ تا بحال...

من توانمند هستم

من توانمند هستم مدام تکرار کنید من پرقدرت و توانمند هستم. و خداوند بهترین مسیر...

شیرین چو شکر تو باش شاکر

شیرین چو شکر تو باش شاکر اگر اتفاقات تلخی در زندگیتان می افتد باز هم...