عضویت ویژه

محتوای عضویت ویژه شامل چه مطالبی است؟

بخش محتوای ویژه سایت دهکده جهانی موفقیت دشامل ده‌ها سمینار، وبینار و سخنرانی های اساتید بزرگ موفقیت دنیا چون جول اوستین، آنتونی رابینز، برایان تریسی، باب پراکتور، لس براون و دیگر اساتید مطرح موفقیت دنیا، کتابخانه صوتی موفقیت، کتاب های الکترونیکی و دوره های ویژه باشگاه کوچینگ با تدریس استاد سعید پورندی است.

 محتوای ویژه توسط مترجمین متبحر و حرفه ای در تیم دهکده جهانی موفقیت ترجمه و تولید می شود و در کیفیت های مختلف در اختار اعضای ویژه قرار می گیرد.

دراین بخش از محصولات دهکده جهانی موفقیت ارزشمندترین و کاربردی‌ترین ویدیوها و کتاب‌های عرصه موفقیت با دقت خاصی انتخاب و راائه می شود تا مخاطبین خاص ما بتوانند روزانه با برنامه منظم جهت رشد شخصی و کسب دستاوردهای بزرگتر آماده شوند.

گله و شکایت ممنوع

بخش محتوای ویژه سایت دهکده جهانی موفقیت دشامل ده‌ها سمینار، وبینار و سخنرانی های اساتید بزرگ موفقیت دنیا چون جول اوستین، آنتونی رابینز، برایان تریسی، باب پراکتور، لس براون و دیگر اساتید مطرح موفقیت دنیا، کتابخانه صوتی موفقیت، کتاب های الکترونیکی و دوره های ویژه باشگاه کوچینگ با تدریس استاد سعید پورندی است.

 محتوای ویژه توسط مترجمین متبحر و حرفه ای در تیم دهکده جهانی موفقیت ترجمه و تولید می شود و در کیفیت های مختلف در اختار اعضای ویژه قرار می گیرد.

بخش محتوای ویژه سایت دهکده جهانی موفقیت دشامل ده‌ها سمینار، وبینار و سخنرانی های اساتید بزرگ موفقیت دنیا چون جول اوستین، آنتونی رابینز، برایان تریسی، باب پراکتور، لس براون و دیگر اساتید مطرح موفقیت دنیا، کتابخانه صوتی موفقیت، کتاب های الکترونیکی و دوره های ویژه باشگاه کوچینگ با تدریس استاد سعید پورندی است.

 محتوای ویژه توسط مترجمین متبحر و حرفه ای در تیم دهکده جهانی موفقیت ترجمه و تولید می شود و در کیفیت های مختلف در اختار اعضای ویژه قرار می گیرد.

گله و شکایت ممنوع
گله و شکایت ممنوع

بخش محتوای ویژه سایت دهکده جهانی موفقیت دشامل ده‌ها سمینار، وبینار و سخنرانی های اساتید بزرگ موفقیت دنیا چون جول اوستین، آنتونی رابینز، برایان تریسی، باب پراکتور، لس براون و دیگر اساتید مطرح موفقیت دنیا، کتابخانه صوتی موفقیت، کتاب های الکترونیکی و دوره های ویژه باشگاه کوچینگ با تدریس استاد سعید پورندی است.

 محتوای ویژه توسط مترجمین متبحر و حرفه ای در تیم دهکده جهانی موفقیت ترجمه و تولید می شود و در کیفیت های مختلف در اختار اعضای ویژه قرار می گیرد.

اشتراک الماسی

۱ ساله
هزار تومان ۳۰۹
  • کتابخانه صوتی موفقیت
  • همه ویدیوهای اساتید موفقیت
  • همه سخنرانی های جول اوستین
  • کلوپ خلق آرزوها
پرطرفدار

اشتراک طلایی

۶ ماهه
هزار تومان ۱۵۹
  • کتابخانه صوتی موفقیت
  • همه ویدیوهای اساتید موفقیت
  • همه سخنرانی های جول اوستین

اشتراک نقره ای

۱ ماهه
هزار تومان ۵۹
  • همه ویدیوهای اساتید موفقیت
  • همه سخنرانی های جول اوستین