عضویت ویژه

محتوای عضویت ویژه شامل چه مطالبی است؟

بخش محتوای ویژه سایت دهکده جهانی موفقیت دشامل ده‌ها سمینار، وبینار و سخنرانی های اساتید بزرگ موفقیت دنیا چون جول اوستین، آنتونی رابینز، برایان تریسی، باب پراکتور، لس براون و دیگر اساتید مطرح موفقیت دنیا، کتابخانه صوتی موفقیت، کتاب های الکترونیکی و دوره های ویژه باشگاه کوچینگ با تدریس استاد سعید پورندی است.

 محتوای ویژه توسط مترجمین متبحر و حرفه ای در تیم دهکده جهانی موفقیت ترجمه و تولید می شود و در کیفیت های مختلف در اختار اعضای ویژه قرار می گیرد.

دراین بخش از محصولات دهکده جهانی موفقیت ارزشمندترین و کاربردی‌ترین ویدیوها و کتاب‌های عرصه موفقیت با دقت خاصی انتخاب و راائه می شود تا مخاطبین خاص ما بتوانند روزانه با برنامه منظم جهت رشد شخصی و کسب دستاوردهای بزرگتر آماده شوند.

برترین سخنرانی های جول اوستین

بخش محتوای ویژه سایت دهکده جهانی موفقیت دشامل ده‌ها سمینار، وبینار و سخنرانی های اساتید بزرگ موفقیت دنیا چون جول اوستین، آنتونی رابینز، برایان تریسی، باب پراکتور، لس براون و دیگر اساتید مطرح موفقیت دنیا، کتابخانه صوتی موفقیت، کتاب های الکترونیکی و دوره های ویژه باشگاه کوچینگ با تدریس استاد سعید پورندی است.

 محتوای ویژه توسط مترجمین متبحر و حرفه ای در تیم دهکده جهانی موفقیت ترجمه و تولید می شود و در کیفیت های مختلف در اختار اعضای ویژه قرار می گیرد.

بخش محتوای ویژه سایت دهکده جهانی موفقیت دشامل ده‌ها سمینار، وبینار و سخنرانی های اساتید بزرگ موفقیت دنیا چون جول اوستین، آنتونی رابینز، برایان تریسی، باب پراکتور، لس براون و دیگر اساتید مطرح موفقیت دنیا، کتابخانه صوتی موفقیت، کتاب های الکترونیکی و دوره های ویژه باشگاه کوچینگ با تدریس استاد سعید پورندی است.

 محتوای ویژه توسط مترجمین متبحر و حرفه ای در تیم دهکده جهانی موفقیت ترجمه و تولید می شود و در کیفیت های مختلف در اختار اعضای ویژه قرار می گیرد.

برترین سخنرانی های جول اوستین
برترین سخنرانی های جول اوستین

بخش محتوای ویژه سایت دهکده جهانی موفقیت دشامل ده‌ها سمینار، وبینار و سخنرانی های اساتید بزرگ موفقیت دنیا چون جول اوستین، آنتونی رابینز، برایان تریسی، باب پراکتور، لس براون و دیگر اساتید مطرح موفقیت دنیا، کتابخانه صوتی موفقیت، کتاب های الکترونیکی و دوره های ویژه باشگاه کوچینگ با تدریس استاد سعید پورندی است.

 محتوای ویژه توسط مترجمین متبحر و حرفه ای در تیم دهکده جهانی موفقیت ترجمه و تولید می شود و در کیفیت های مختلف در اختار اعضای ویژه قرار می گیرد.

اشتراک الماسی

۱ ساله
هزار تومان ۳۰۹
  • کتابخانه صوتی موفقیت
  • همه ویدیوهای اساتید موفقیت
  • همه سخنرانی های جول اوستین
  • کلوپ خلق آرزوها
پرطرفدار

اشتراک طلایی

۶ ماهه
هزار تومان ۱۵۹
  • کتابخانه صوتی موفقیت
  • همه ویدیوهای اساتید موفقیت
  • همه سخنرانی های جول اوستین

اشتراک نقره ای

۱ ماهه
هزار تومان ۵۹
  • همه ویدیوهای اساتید موفقیت
  • همه سخنرانی های جول اوستین