اشتیاق سوزان برای رسیدن به هدف

چرا زندگی برایتان تکراری و خسته کننده است؟ چرا امیدی به زندگی ندارید؟

آیا می دانید که هستید؟ کجا هستید و به کجا قرار است برسید؟ مقصد نهایی شما در زندگی چیست؟ 

برای داشتن زندگی شاد و با انگیزه  باید هدف داشت. اما تعیین هدف به تنهایی کافی نیست! باید برای رسیدن به اهداف و آرزوهایتان اشتیاق سوزان داشته باشید. 

شما چقدر برای موفقیت در زندگی و رسیدن به اهداف تان انگیزه و اشتیاق سوزان دارید؟ اهداف ما چه ویژگی هایی باید داشته باشند تا برای رسیدن به آنها اشتیاق سوزان داشته باشیم؟

اشتیاق سوزان برای موفقیت در زندگی

دوره تکنیک های هدفگذاری

ماه اول دوره جامع 7 راز قانون جذب 

مدرس: استاد سعید پورندی

قیمت: 59000 تومان (رایگان)

جهت دانلود این فایل رایگان ابتدا فرم زیر را پر کنید.

سوالات خود را از ما بپرسید: 09170027686

 

آموزش های مرتبط