۳۹۹,۰۰۰ تومان

ماه اول دوره 7 راز قانون جذب

مدرس:  سعید پورندی   

نوع محصول: mp3

مدت زمان محصول: 550 دقیقه 

حجم محصول: ۲۶۹ مگابایت

تکنیک های هدف گذاری
تکنیک های هدف گذاری

۳۹۹,۰۰۰ تومان

دریافت آموزش های رایگان با عضویت خبرنامه

برای دریافت آموزش های قانون جذب، موفقیت و رشد فردی یک ایمیل معتبر وارد کنید! اگر ایمیل ندارید عدد 11 را به شماره 10009170027686 پیامک کنید.