الله لبیک

 

قرار عاشقی الله لبیک

قرار عاشقی الله لبیک سعید پورندی


↓ برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید ↓

گاهی چه
دلگرفته میشوی از خدا
گاهی از
حکمتش ناراضی
و گاهی شاکر وخوشحال
گاهی مشکوک
وگاهی مجذوب عدالتش
گاهی بسیار نزدیک
وگاه دور
خدا همان خداست
ای کاش ما اینقدر
گاهی به گاهی نمیشدیم


دانلود پادکست قرارعاشقی الله لبیک

از اینجا دانلود کنید Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.