اهمیت انتخاب دوست و همنشین

اهمیت انتخاب دوست و همنشین

اهمیت انتخاب دوست و همنشین در زندگی چیست؟

پادکست انگیزشی در انتخاب همنشین دقت کنیم. توجه به انتخاب همنشین و دوست از اهمیت بالایی برخوردار است.

تاثیر دوست و همنشین ما در زندگی مان غیر قابل انکار است.


↓برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓

شخصیت وجودی انسان در روابطش شکل می گیرد و می تواند باعث تغییر و تحول انسان شود.

از این روست که توجه به انتخاب همنشین و دوست از اهمیت بالایی برخوردار است.

جیم ران: « شخصیت ما، میانگین پنج نفر از فرادی است که بیشترین زمان را با آنها سپری می کنیم. »

اگر افرادی با باورهای منفی در کنار ما باشند قطعا ما نیز افکارمان مانند آن ها می شود.

ما به محیط اطراف خود عادت می کنیم.

تفاوت آدم های خوشبخت و بدبخت دراین است که اگراتفاقی درخانواده خوشبخت بیفتد مشکل را ریشه یابی می کند و علت را ازبین می برد. 

اگر با آدم های بدبخت معاشرت داشته باشیم کم کم به بدبختی عادت می کنیم.

تو اول بگو با کیان زیستی        پس آنگه بگویم که تو کیستی!

تفاوت آدم های خوشبخت و بدبخت دراین است که اگراتفاقی درخانواده خوشبخت بیفتد مشکل را ریشه یابی می کند و علت را ازبین می برد.

اما خانواده بدبخت به وضعیت موجودش عادت می کند.

اگر با آدم هایی که مدام از زندگی ناله و شکایت می کنند رفت وآمد داشته باشیم  و آن ها را به عنوان دوست و همنشین مان انتخاب کنیم خلق و خوی آن ها را می گیریم.

بالعکس اگر آدم های خوشحال و پر انگیزه در کنارتان داشته باشید شما نیز شاد و مثبت خواهید بود.

اگر آدم های خوشحال و پر انگیزه  را برای دوستی مان انتخاب کنیم ما نیز شاد و مثبت خواهیم بود.

تصمیم بگیریم به مجموعه افراد مثبت ملحق شویم وگرنه افراد منفی ما را تا سطح خودشان پایین می آورند و اصلاً متوجه چنین اتفاقی نخواهیم شد.


دانلود پادکست انگیزشی اهمیت انتخاب دوست و همنشین

از اینجا دانلود کنید Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.