بی عنایات خدا هیچیم

بی عنایات خدا هیچیم

بی عنایات خدا هیچیم

همه ما بدون لطف و عنایت الهی هیچیم. باید نظر لطف و عنایت خدا باشد تا بتوانیم به دستاوردهای بزرگ برسیم. هر آنچه داریم نیز نمونه ای از الطاف و عنایات الهی به ماست.


↓برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓

این همه گفتیم لیک اندر بسیچ

بی‌عنایات خدا هیچیم هیچ

بی عنایات حق و خاصان حق

گر ملک باشد سیاهستش ورق

ای خدا ای فضل تو حاجت روا

با تو یاد هیچ کس نبود روا

این قدر ارشاد تو بخشیده‌ای

تا بدین بس عیب ما پوشیده‌ای

قطرهٔ دانش که بخشیدی ز پیش

متصل گردان به دریاهای خویش

قطرهٔ علمست اندر جان من

وارهانش از هوا وز خاک تن

پیش از آن کین خاک ها خسفش کنند

پیش از آن کین بادها نشفش کنند

گر چه چون نشفش کند تو قادری

کش ازیشان وا ستانی وا خری

قطره‌ای کو در هوا شد یا که ریخت

از خزینهٔ قدرت تو کی گریخت

گر در آید در عدم یا صد عدم

چون بخوانیش او کند از سر قدم

صد هزاران ضد ضد را می‌کشد

بازشان حکم تو بیرون می‌کشد

از عدم ها سوی هستی هر زمان

هست یا رب کاروان در کاروان


دانلود پادکست قرارعاشقی بی عنایات خدا هیچیم

دانلود کنید Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *