نحوه تربیت فرزندان دهه ۸۰ و ۹۰

نحوه تربیت فرزندان دهه ۸۰ و ۹۰


↓ برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید ↓

چرا خیلی از بچه ها نمی توانند برای خودشان دوستانی بگیرند؟

یا نمی توانند دوستانی که برای خودشان گرفتند را نگه دارند؟

اگر فقط نسل هتل نشین دارید تربیت می کنید فایل زیر را حتما گوش دهید.

شما مستخدم فرزندانتان نیستید و فرزندانتان نسبت به رفتارشان مسئولیت دارند.

چراپدر و مادرها حاضرند به هر طریقی که شما تمام خواسته های فرزندانشان را فراهم کنند؟

اگر بتوانید فرزندانتان مسئولیت پذیر و قدر دان تربیت کنید افتخار است.


دانلود پادکست انگیزشی نحوه تربیت فرزندان دهه ۸۰ و ۹۰

 دانلود این پادکست 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.