ترس ها قاتل آرزوها ۱

ترس ها قاتل آرزوها

ترس ها قاتل آرزوها


↓ برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید!

 اصلی ترین مانع ما در رسیدن به اهدافمان ترس هایمان هست.
ترس ها اجازه حرکت کردن و اقدام درست را از ما میگیرند.
تنها راهکار از بین بردن ترس ها روبرو شدن با آن ها و شناخت و درک آن ها می باشد، درک درست به ما اجازه زندگی و تجربه نتایج جدید را می دهد.
 آنچه که به شما احساس بدی می دهد را در قالب ترس بنویسید و پیاده سازی تمرین ۵ ۵
۱- ترس سلامتی من
۲- ترس روابط
۳- مالی
۴- اعتقادی فرهنگی مذهبی
۵- متفرقه

و اطرافیان باعث یادآوری آنها و افزایش استرس و نگرانی شما می شود و شما را از لذت بردن از لحظه های زندگی محروم می کند.

دانلود پادکست انگیزشی ترس ها قاتل ارزوها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.