تصمیمات سرنوشت ساز خوشبختی

تصمیمات سرنوشت ساز خوشبختی

پادکست انگیزشی تصمیمات سرنوشت ساز خوشبختی


↓ برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓

من و تو یک قدرتی داریم که هر بخش از زندگی مان را که تصمیم بگیریم و اراده کنیم می توانیم تغییر بدهیم.

این قدرت کجاست؟ کو؟

چطور می توانیم از آن استفاده کنیم؟

برای گرفتن نتایج جدید باید اقدامات جدیدی را هم انجام بدهید.

احمقانه ترین کار تکرار رفتارهای روزمره و انتظار نتایج جدید است.

پس اگر نتایج جدیدی در زندگی ات می خواهی باید اقدامات جدیدی هم در زندگی ات رقم بزنی.

زمانی ما می توانیم زندگی مان را کنترل کنیم، که تصمیم بگیریم روی آن بخش از زندگی مان که دچار مشکل شده ایم یک تغییری ایجاد کنیم.

چه زمانی این اتفاق می افتد وقتی با تمام وجودمان تصمیم می گیریم از این قدرت بی نهایت درونی مان استفاده کنیم.

برخی از اتفاقات دنیای بیرونی افتادن و یا نیافتن آن ها دست ما نیست.

ساختار طبیعت جهان هستی که سیل، زلزله، آتشفشان و … می آید.

فرق افراد موفق و ناموفق در این است که:

افراد موفق تصمیم می گیرند که در مورد آن وقایع به چه چیزی فکر کنند.

ایمان بیاورند به چی؟ چه احساساتی درخودشان به وجود بیاورند؟ چه کاری انجام بدهند؟

ما باید به خاطر داشته باشیم چه بخواهیم و چه نخواهیم تمام انتخاب های جیدید، اقدامات جدید و نتایج جدید در هر لحظه زندگی مان در گرو تصمیم هایی است که می گیریم.

تصمیم نگرفتن خودش یک تصمیم است.

پس این شرایط بیرونی ما نیست که سرنوشت ما را رقم میزند، بلکه تصمیم های من و تو در هر لحظه که به ما می گوید مسیر زندگی مان را به کدام سمت برویم.

این که امروز چطور زندگی می کنیم نتیجه تصمیم هایی است که خودمان گرفتیم.

اگر واقعا خواهان تغییر زندگی مان هستیم باید تصمیمات جدیدی بگیریم.

خیلی وقت ها افراد در شرایط مختلف به نظر خودشان تصمیم می گیرند، اما این تصمیم ها تعهدآور نیستند چون دقیقا نمی دانیم چه می خواهند.


دانلود پادکست انگیزشی تصمیمات سرنوشت ساز خوشبختی

از اینجا دانلود کنید Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.