بلند شو و زندگی خودتو از نو بساز

بلند شو و زندگی خودتو از نو بساز

این واقعه را سخت بگیری شاید
از کوشش عاجزانه کاری ناید
از رحمت ایزدی کلیدی باید
تا قفل چنین واقعه را بگشاید

دانلود پادکست قرار عاشقی و زندگی تو از نو بساز

این مطالب را هم حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.