ما در دوجهان غیر خدا یار نداریم

ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم

 ما در دوجهان غیر خدا یار نداریم


↓ برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓

ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم
جـز یاد خدا هیـچ دگـر کار نداریم

ما صاف دلانیم و ز کَس کینه نداریم
گر شهر پر از فتنه و ما با همه یاریم

…………………………………………………………….

الهی که سهمت شود نازنین

به شبها درخشانی و نور ماه

الهی ببینم تو را شاد و خوش

گریزد ز دنیای تو اشک و آه

الهی بگردد تو را دست حق

عزیز دلم در جهان تکیه گاه

الهی شود غرق نور هر شبت

وَ مهتاب زیبا چراغت به راه

الهی شب و روزتان پر شود

ز نور درخشان خورشید و ماه

دانلود پادکست قرارعاشقی ما در دوجهان غیر خدا یار نداریم

از اینجا دانلود کنید Download

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.