مثبت اندیشی راه خوشبختی

خوشبختی در اندیشه توست

پادکست انگیزشی مثبت اندیشی راه خوشبختی


↓ برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓

به یاد داشته باشید که خوشبختی انسان به مقام و دارایی اون بستگی ندارد.

خوشبختی تنها به اندیشه تو بستگی دارد. مثبت اندیشی راه خوشبختی شماست. پس مثبت اندیش باشید و افکار منفی را دور بریزید.

اگر انتطار دارید با مادیات خوشبخت باشید هرگز بوی خوشبختی در زندگیتان نمی آید.

اول با خودت خوشبخت باش نه با دنیای بیرونت.

هرگاه به جایی رسیدی که با این گونه بودنت،همین گونه که هستی خوشنود بودی وبه این آگاهی رسیدی که انسان مقابلت صرف نظر از جایگاه و ثروت تنها یک انسان است مثل تو،آنوقت است که عاشق زندگی ات می شوی واززندگی ات لذت می بری.

آن وقت است که توی زندگیت تنها نیستی و زندگی تنها از آن توست.

تلنگر امروز

اغلب می خواهند اول به خوشبختی برسند بعد به زندگی لبخند بزنند ولی نمی دانند تابه زندگی لبخند نزنند به خوشبختی نمی رسند.

زندگی ساز دل است          تو نوازنده ی این سازی وبس

تو اگر شادزنی شاد شوی   گرچه باشی چو قناری به قفس

دانلود پادکست انگیزشی خوشبختی در اندیشه توست

 از اینجا دانلود کنید Download 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.