منو ببخش

قرار عاشقی منو ببخش

پادکست قرار عاشقی منو ببخش


مناجات خواجه عبدالله انصاری :

بارالها…
از كوي تو بيرون نشود
پاي خيالم
نكند فرق به حالم ….
چه براني،
چه بخواني…
چه به اوجم برساني
چه به خاكم بكشاني…
نه من آنم كه برنجم
نه تو آني كه براني..
نه من آنم كه ز فيض نگهت چشم بپوشم
نه تو آني كه گدا را ننوازي به نگاهي
در اگر باز نگردد…
نروم باز به جايي
پشت ديوار نشينم چو گدا بر سر راهي
كس به غير از تو نخواهم
چه بخواهي چه نخواهي
باز كن در كه جز اين خانه مرا نيست پناهی

خدایا مرا ببخش بخاطر تمام روزها و لحظاتی که بدون یاد و نامت سپری کردم.

خدایا مرا ببخش بخاطر تمام روزهایی که از درگاهت نامید برگشتم وباخودم خیال باطل کردم که دعاهایم را مستجاب نمی کنی؛ درحالیکه تو بهترین پاسخ را برای دعاهایم در بهترین زمان و مکان مناسب قرار داده بودی.

من بودم که صبر نداشتم و با عجله می خواستم نیازهایم را براورده سازی.

خدایا منو ببخش بخاطر تمام روزهایی که به موفقیتهایم مغرور شدم و آنها را حاصل تلاش خودم میدانستم.

در حالیکه تو مثل یک کوه پرقدرت و استوار کنارم بودی. تو باعث شدی که من بارها و بارها سقوط نکنم.

منو ببخش بخاطر تمام روزهایی که شکست هایم را به تو نسبت دادم و با ناراحتی به درگاهت کوله باری از شکایت اوردم.

تو را مسئول ناراحتی هایم دانستم ولی تو با نهایت صبر و محبت نگاهم کردی.منو ببخش بخاطر تمام لحظاتی که شکرگزارت نبودم.

من برای اینهمه نعمتهایی که از روی لطف و کرمت بمن دادی نه به خاطر لیاقتم، نه تنها سپاسگزاری نکردم بلکه با نگاه به زندگی دیگران

به تو شکایت کردم که چرا به انها نعمتهای بیشتر دادی چرا انها خوشبخت تر از من هستند.منو ببخش بخاطر تمام شبهایی که بی نام و یادت

به خواب رفتم وعشقبازی به این زیبایی با تو را از دست دادم. مرا ببخش که یادم رفت حضور پرمهرت را کنار خودم حس کنم.

از تو میخواهم تا ابد کنارم باشی ودر نفسهایم جاری باشی و ثانیه ای ازعمرم بی یادت سپری نشود و اغوش پر از ارامشت را تکیه گاهم کنی.

خدایا ممنون بخاطر تمام خوبیهایت و منو ببخش بخاطر تمام بدی هایم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *