هر چیز که در جستن آنی آنی

هرچیز که در جستن آنی

قرار عاشقی هر چیز که در جستن آنی آنی

هرچه به جز خیال او قصد حریم دل کند

در نگشایمش به رو از در دل برانمش

گر شبکی خوش از کرم دوست درآید از درم

سر کنمش نثار ره جان به قدم فشانمش

مست شود چو دلبرم از می ناب وحدتا

سینه به سینه‌اش نهم بوسه ز لب ستانمش

دانلود قرار عاشقی هر چیز که در جستن آنی

 دانلود این پادکست DOWNLOAD 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.