۷ راز زندگی سرشار از قدرشناسی

۷ راز زندگی توام با قدرشناسی چیست؟

آیا می دانید 7 راز قدرشناسی در زندگی کدام است؟ چگونه می توانیم قدرشناس داشته های زندگی مان باشیم؟ آیا شکرگزار زندگی تان هستید؟ شکرگزاری و قدرشناسی در زندگی چه اهمیتی دارد؟


دانلود پادکست انگیزشی 7 راز قدرشناسی در زندگی

از اینجا دانلود کنید Download


شکرگزاری

خدایا شکرت برای یک روز زیبای دیگر، خدایا شکرت برای بوی خوش زندگی، خدایا شکرت برای وجود عزیزانم، خدایا شکرت برای سلامتی جسم و جانم، خدایا شکرت برای رزق و روزی حلال و بی نیازی ام!


قدرشناسی در زندگی

لحظات زندگی هر ثانیه اش ارزشمند است و برای این منظور باید قدر تک تک لحظه های زندگی را بدانیم. عمری که می گذرد قابل بازگشت نیست.

تا زنده اید قدر زندگی را بدانید. تاجایی که می توانید از زندگی تان لذت ببرید. پس شکرگزار داشته ها و آدم های خوب زندگی تان باشید. قدر لحظه لحظه این زندگی را بدانید.


7 راز قدرشناسی در زندگی چیست؟

۱- با قدرشناسی از دیگران تعریف کنید.

تا می توانید از دیگران تعریف کنید. ویژگی هان خوب شان را به یادشان بیاورید. تعرف های واقعی از دیگران داشته باشید. مبادا آنها را مسخره کنید.

۲- عیب جویی نکنید.

دست روی عیب های دیگران نگذارید. همه ما عیب هایی داریم. پس بهتر است به جای عیب های دیگران قدرشناس خوبی هایشان باشیم.

۳- شکرگزار لحظه لحظه های زندگی تان باشید.

ابن سینا : «اگر می دانستید یک فرد محکوم به مرگ تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد آنوقت قدر روزهایی که به غم و غصه سپری می کنید خواهید دانست.»

تلنگر امروز ما همین است. چشم هایتان را ببندید تصور کنید کسی اسلحه ای را روی شقیقه شما گذاشته است. و می گوید این آخرین لحظه زندگی توست!

وقتی کسی قصد پایان دادن زندگی ات را داشته باشد می فهمی که همین زندگی که قدردان آن نیستی بهترین لحظه زندگی توست. این لحظه قدر زندگی را  خواهی دانست. 

۴- به هیچ کس اجازه ندهید هاله شاد دور زندگی تان را از بین ببرد.

بلند شوید و برای ساختن زندگی منتظر کسی نباشید. قرار نیست فرد دیگری زندگی را برای ما شاد کند. دیگران حتی نمی توانند زندگی ما را سرشار از غم و اندوه سازند. این ما هستیم که به دیگران این اجازه را می دهیم. پس به هیچکس اجازه ندهید هاله شاد زندگی تان را از بین ببرد

۵- دست از شکوه و شکایت و آه و ناله بردارید.

بعضی ها عادت دارند فقط غر بزنند. فقط از زندگی و مشکلاتی که دارند گله کنند. قدرشناس داشته هایشان نیستند و فقط نداشته هایشان را می بینند. آنها به داشته هایشان توجهی ندارند.

چشم هایتان را بازکنید و به داشته های زندگی تان هم توجه کنید. توجه به داشته ها و قدرشناسی باعث افزایش جذب  شما می شود.

۶- قدرشناس آدم های اطراف تان باشید.

داستان جالبی از یک ماهی را خواندم . نوشته بود ماهی مان میخواست چیزی بگوید. تا دهانش را باز می کرد تا حرفش را بزند آب در دهانش میرفت. نمی توانست حرفش را بزند. دستم را داخل آکواریوم کردم و او را بیرون آوردم.

شروع کرد از خوشحالی به بالا و پایین پریدن. دلم نیامد دوباره بیندازمش داخل آکواریوم. آنقدر بالا و پایین پرید که خسته شد. خوابید! دیدم تا خواب است بهترین موقع هست که بگذارمش آکواریوم.

الان چند ساعت است که بیدار نشده است.  فکر کنم بیدار شده است. ولی چون دیده دوباره داخل آکواریوم رهایش کرده ام قهر کرده است!

این قصه رفتار بسیاری از ما با آدم های اطراف مان است. دوستشان داریم و دوستمان دارند. اما آنها را نمی فهمیم. درک شان نمی کنیم.  فقط به خیال خودمان بهترین رفتار را با آنها داریم. بیایید انسان های اطراف مان را درک کنیم و به آنها عشق بورزیم.


⇐ دانلود نقش کلید شکرگزاری در روابط موفق


۷- نگران آینده ای که هنوز نرسیده نباشید.

استرس و نگرانی آینده را نداشته باشید. آینده هنوز از راه نرسیده است. امروز را زندگی کنید. و از لحظه حال لذت برید وگرنه آن را هم از دست می دهید.


⇐آموزش قانون شکرگزاری در قانون جذب


 

۷ راز زندگی سرشار از قدرشناسی، قدرشناسی در زندگی، شکرگزاری، قدرشناسی در زندگی، قانون شکرگزاری، قانون قدرشناسی سعید پورندی،

۷ راز قدرشناسی در زندگی چیست؟

7 راز قدرشناسی در زندگی چیست؟ چگونه می توانیم قدرشناس داشته های زندگی مان باشیم؟ آیا شکرگزار زندگی تان هستید؟ شکرگزاری و قدرشناسی در زندگی چه اهمیتی دارد؟


دانلود پادکست انگیزشی 7 راز قدرشناسی در زندگی

از اینجا دانلود کنید Download


شکرگزاری

خدایا شکرت برای بک روز زیبای دیگر

خدایا شکرت برای بوی خوش زندگی

خدایا شکرت برای وجود عزیزانم

خدایا شکرت برای سلامتی جسم و جانم

خدایا شکرت برای رزق و روزی حلال و بی نیازی ام!


قدرشناسی در زندگی

قدر زندگی مان را بدانیم. 

لحظات زندگی هر ثانیه اش ارزشمند است و برای این منظور باید قدر تک تک لحظه های زندگی را بدانیم.

چون عمری که می گذرد قابل بازگشت نیست.

تا زنده اید قدر زندگی را بدانید. تاجایی که می توانید از زندگی تان لذت ببرید.

شکرگزار داشته ها و آدم های خوب زندگی تان باشید. قدر لحظه لحظه این زندگی را بدانید.


7 راز قدرشناسی در زندگی چیست؟

۱- با قدرشناسی از دیگران تعریف کنید.

تا می توانید از دیگران تعریف کنید. ویژگی هان خوب شان را به یادشان بیاورید. تعرف های واقعی از دیگران داشته باشید. مبادا آنها را مسخره کنید.

۲- عیب جویی نکنید.

دست روی عیب های دیگران نگذارید. همه ما عیب هایی داریم. پس بهتر است به جای عیب های دیگران قدرشناس خوبی هایشان باشیم.

۳- قدردان لحظه لحظه های زندگی تان باشید.

ابن سینا : «اگر می دانستید یک فرد محکوم به مرگ تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد آنوقت قدر روزهایی که به غم و غصه سپری می کنید خواهید دانست.»

تلنگر امروز ما همین است. چشم هایتان را ببندید تصور کنید کسی اسلحه ای را روی شقیقه شما گذاشته است. و می گوید این آخرین لحظه زندگی توست!

وقتی کسی قصد پایان دادن زندگی ات را داشته باشد میفمی که همین زندگی که قدردان آن نیستی بهترین لحظه زندگی توست. این لحظه قدر زندگی را  خواهی دانست. 

۴- به هیچ کس اجازه ندهید هاله شاد دور زندگی تان را از بین ببرد.

بلند شوید و برای ساختن زندگی منتظر کسی نباشید. قرار نیست فرد دیگری زندگی را برای ما شاد کند.

دیگران حتی نمی توانند زندگی ما را سرشار از غم و اندوه سازند. این ما هستیم که به دیگران این اجازه را می دهیم. پس به هیچکس اجازه ندهید هاله شاد زندگی تان را از بین ببرد

۵- دست از شکوه و شکایت و آه و ناله بردارید.

بعضی ها عادت دارند فقط غر بزنند. فقط از زندگی و مشکلاتی که دارند گله کنند. قدرشناس داشته هایشان نیستند و فقط نداشته هایشان را می بینند. آنها به داشته هایشان توجهی ندارند.

چشم هایتان را بازکنید و به داشته های زندگی تان هم توجه کنید. توجه به داشته ها و قدرشناسی باعث افزایش جذب  شما می شود.

۶- قدرشناس آدم های اطراف مان باشیم.

داستان جالبی از یک ماهی را خواندم . نوشته بود ماهی مان میخواست چیزی بگوید. تا دهانش را باز می کرد تا حرفش را بزند آب در دهانش میرفت. نمی توانست حرفش را بزند.

دستم را داخل آکواریوم کردم و او را بیرون آوردم. شروع کرد از خوشحالی به بالا و پایین پریدن. دلم نیامد دوباره بیندازمش داخل آکواریوم. 

آنقدر بالا و پایین پرید که خسته شد. خوابید! دیدم تا خوابست بهترین موقع هست که بگذارمش آکواریوم. الان چند ساعت است که بیدار نشده است.

فکر کنم بیدار شده است. ولی چون دیده دوباره داخل آکواریوم رهایش کرده ام قهر کرده است!

این داستان رفتار بسیاری از ما با آدم های اطراف مان است. دوستشان داریم و دوستمان دارند.

اما آنها را نمی فهمیم. درک شان نمی کنیم. فقط به خیال خودمان بهترین رفتار را با آنها داریم. بیایید انسان های اطراف مان را درک کنیم و به آنها عشق بورزیم.


⇐ دانلود نقش کلید شکرگزاری در روابط موفق


۷- نگران آینده ای که هنوز نرسیده نباشید.

راجع به آینده استرس و نگرانی نداشته باشید. آینده هنوز از راه نرسیده است. امروز را زندگی کنید. و از لحظه حال لذت برید وگرنه آن را هم از دست می دهید.


⇐آموزش قانون شکرگزاری در قانون جذب


 

۷ راز زندگی سرشار از قدرشناسی، قدرشناسی در زندگی، شکرگزاری، قدرشناسی در زندگی، قانون شکرگزاری، قانون قدرشناسی سعید پورندی،

مطالب مشابه

دوره های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی و دریافت تخفیف
×
سلام، بفرمایید
هر سوالی داری از من بپرس.

پیام خود را بگذارید. اولین فرصت پاسخگوی شما هستیم.