۷ راز زندگی سرشار از قدر شناسی

اثرات معجزه بخش خنده در زندگی

۱- تا می توانید از دیگران تعریف کنید. ویژگی هان خوبشان را به یادشان بیاورید. آنها را مسخره کنید.
۲- عیب جویی نکنید.
۳- قدر لحظه لحظه های زندگی تان را بدانید.

 

۷ راز زندگی سرشار از قدرشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.