من لایق اهداف و رویاهایم هستم

من لایق اهداف و و رویاهایم هستم دانلود پادکست انگیزشی من لایق اه ذداف ورویاهایم...

راز موفقیت قهرمانان – 2

پادکست راز موفقیت قهرمانان – مایکل جردن  دانلود پادکست انگیزشی راز موفقیت قهرمانان – 2...

راز موفقیت قهرمانان – 1

راز موفقیت قهرمانان ، زندگی نامه مایکل جردن رمز و راز موفقیت قهرمانان چیست؟ زندگینامه قهرمانان...

رسیدن به خواسته ها و اهداف

رسیدن به خواسته ها و اهداف خواسته ها تو عملی کن! دانلود پادکست انگیزشی رسیدن...

فرمول شماره 1 قانون جذب شناسایی هدف

فرمول شماره یک قانون جذب برای جذب آگاهانه خواسته ها چیست؟

5 دیدگاه

نقش مهم شناخت هدف در موفقیت

پادکست انگیزشی نقش مهم شناخت هدف در موفقیت تعهد به اهداف یکی از بزرگ‌ترین و...

8 اصل مهم هدف گذاری در زندگی

پادکست آموزش ۸ اصل مهم هدف گذاری در زندگی سعید پورندی