احساس خوشبختی

پادکست انگیزشی من کی احساس خوشبختی می کنم؟...

4 روش کاربردی افزایش ارتعاش خواسته

چگونه ارتعاش خود را افزایش دهیم و خواسته هایمان را سریع تر جذب کنیم؟...

قانون جذب، ارتعاش و فرکانس

دانلود فایل صوتی آموزش قانون جذب، ارتعاش و فرکانس...

2 دیدگاه

احساسات منفی و توجه به ناخواسته

پادکست احساسات منفی توجه به ناخواسته ها...