خطا باشد ز مردم عیب جویی

خطا باشد ز مردم عیب جویی

قرار عاشقی خطا باشد ز مردم عیب جویی


↓برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓

دلا فرزانگـــی کردن مهم است

خدا را بندگــــی کردن مهم است

چه مدت زندگی کردن مهم نیست

چگونه زندگـــــی کردن مهم است

دلا این زندگـی جز یک سفر نیست

گذرگاه است و راهش بی خطر نیست

چو خواهی با صفا باشی و صادق

بجز راه خدا راهی دگر نیست

غم بیچارگـــــــان مهم اسـت

دلی از خود نیازردن مهم است

چه مدت زندگی کردن مهم نیست

چگونه زندگی کردن مهم است

دلا با نفس جنگیدن مهم است

عیوب خویش را دیدن مهم است

خطاباشد ز مردم عیب جــویی

خطای خلق بخشیدن مهم است

“هر بنده که بنده ی دیگری را قضاوت کند نمی میرد مگر در آن حالت باشد تا مورد قضاوت قرار گیرد.”

در مورد دیگران قضاوت نکنید بترسید از قضاوت دیگران، دیگران را مسخره نکنید.

کاری نکنید که در لحظات تلخ دیگران شریک بشوید یعنی کائنات را مجبور کنید شما را درآن موقعیت قرار بدهد.

حق ندارید کسی را قضاوت کنید، ما چه میدانیم در دلِ زندگی مردم چه میگذرد که در مورد انها نظر بدهیم.

اگر نمیتوانی دردی از او دوا کنی، دردی به دردش اضافه نکن.باورکنید خودتان در همان موقعیت قرار میگیرید.

کاری کنید که خدا به شما ببالد. بدنبال بوی ناب انسانیت باشید.

تو نماینده خداهستی. به حریم خصوصی دیگران احترام بگذارید همانطور که خدا به حریم ما احترام میگذارد.

آیا خدا حریم خصوصی ما را افشا می کند؟از خدا یاد بگیرید.

بوی خدا بگیرید. سعی کنید خوبی و انسانیت را انتشار دهید.

اگر می خواهی به خدا برسی اول باید خدایی شوی آیا ارامش خدا می خواهید یا آشوب شیطان؟

دانلود پادکست قرارعاشقی خطا باشد ز مردم عیب جویی

از اینجا دانلود کنید Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.