عمه بلقیسی نباشیم

عمه بلقیسی نباشیم

عمه بلقیسی نباشیم!

فرهنگ عمه بلقیسی چیست؟ چگونه می توانیم عمه بلقیسی نباشیم؟


↓برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓

عمه بلقیس زن خوب و نجیبی بود.

دوست داشته همه دنیا مانند او به مقوله نجابت نگاه کنند.

هرکس حرکتی میکرد که با عرف و معیارهای عمه بلقیس متناقض بود او را به باد انتقاد و سرزنش می گرفت و نظر در هر موردی داشت.

اینکه بقیه چه فکری می کنند از اینکه خودش فکر میکرد مهم تر بود.

عمه بلقیس دائم به بقیه گیر می داد و به طرز رفتار و کردار و طرز پوشاک و رفت آمد و روابط دیگران خرده میگرفت.

به یاد داشته باشید هرکس حق انتخاب دارد و می تواند در محدوده شرع و عرف خود و طبق معیارهای خود رفتار کند.

پس مانند عمه بلقیس نباشیم و دست از قضاوت دیگران بردارید و فاصله مقدس قضاوت را رعایت کنید و ب حرف های دیگران هم اهمیت ندهید.

بیشتر مردم عادت دارند در هر حالتی به مردم خرده بگیرند. ببنید خدا چه می گوید.

کار شما طبق خواست خداست یا برخلاف خواست خدا.

رفتار و گفتارتان را با شان و منزلت خود و خانوده تان تطبیق دهید و هنجارهای اجتماعی را نشکنید.

با کلام و رفتار و کردار خوب الگوی دیگران باشید وبه جابی توجه به حرف های دیگران به خواست خدا اهمیت دهید.


دانلود پادکست انگیزشی عمه بلقیسی نباشیم

از اینجا دانلود کنید Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.