قانون ارتعاش چیست؟

قانون ارتعاش چیست؟

تعریف قانون ارتعاش چیست؟

تعریف قانون ارتعاش در قانون جذب یکی شدن با خواسته از لحاظ انرژی و و فرکانس ارتعاشی است.

اگر شما بتوانید قانون ارتعاش را به عنوان یک قانون توقف ناپذیر، بی بدیل و بی عیب و نقص و بخش جدایی ناپذیر قانون جذب بپذیرید حس تازه ای از امید را در خود می یابید.  تعرف قانون جذب در مقاله قانون جذب چیست؟ توضیح داده شد.

شناخت قانونم ارتعاش کمک می کند به این آگاهی برسید که چگونه افکار، احساسات و اعمال خود را کنترل کنید تا بتوانید با به کارگیری آگاهانه و مداوم این قانون در زندگی تان خواسته ها، شرایط و اتفاقات دلخواه تان را جذب زندگی تان کنید.

مفهوم ارتعاش و کاربرد آن

مفهوم عینی ارتعاش این است که وقتی تکه سنگی را به آب پرتاب می کنید روی آب موج شکل می گیرد و این امواج در سطح آب ارتعاش می یابد.

افکار شما نیز درست مثل موج های آب در جهان هستی ارتعاش می یابد و با توجه به شرایط زندگی تان ارتعاشات مشابهی را جذب زندگی تان می کند.

از نگاه علم فیزیک کوانتوم هر چیزی که در این جهان وجود دارد چه با چشم قابل دیدن باشد و چه نباشد از خود فرکانس ارتعاشی ساطع می کند.

قانون ارتعاش همیشه وجود داشته است و چه به آن ایمان داشته باشید و چه نداشته باشید در هر صورت قانون ارتعاش کار خود را می کند.

با شناخت بیشتر قانون جذب و قانون ارتعاش می توانید چیزی هایی را در زندگی تان تجربه کنید که تاکنون برای تان فقط یک آرزو بود.

 

قانون ارتعاش چیست؟

 

شناخت قانون ارتعاش در قانون جذب

شناخت قانون ارتعاش به شما اجازه می دهد تا به صورت ارادی و آگاهانه از آن استفاده کنید و خودتان را از شر احساسات و افکار منفی خلاص کنید و چیزهایی را جذب زندگی تان نمایید که واقعا می خواهید.

شما با استفاده از این قانون قادر خواهید بود احساسات و افکار منفی را با احساسات و افکاری جایگزین کنید که با جذب و خلق زندگی سرشار از فراوانی، خوشبختی، شادمانی و موفقیت فراتر از انتظارتان هماهنگ است.

درک کامل و صحیح از قانون ارتعاش به شما کمک می کند منابع بی پایان ثروت و فراوانی از هر چیزی را جذب زندگی تان کنید که همیشه هم در دسترس تان بوده است.

بر اساس قانون ارتعاش هر چیزی که در این جهان وجود دارد چه با چشم مسلح و غیر مسلح قابل دیدن باشد و چه نادیده ها در ساده ترین شکل خود دارای انرژی و ارتعاش است.

مفهوم عینی ارتعاش

آزمایش های انجام شده ثابت می کند که ارتعاش به صورت آگاهانه در همه چیز مرئی و نامرئی وجود دارد.

برای مثال صفحه کاغذی را در نظر بگیرید. این صفحه کاغذ در نگاه اول شی جامدی است که می توانید با استفاده از حواس پنج‌گانه بینایی، لامسه، چشایی، بویایی و شنوایی‌ تان آن را حس کنید.

اگر گوشه کاغذ را پاره کنید و زیر دستگاه میکروسکوپ قرار دهید و نگاه دقیق تری به آن بیندازید می بینید که ذرات ریز درون کاغذ دارای حرکت هستند.

حرکتی که مشاهده می کنید از میلیون ها اشکال منحصربفرد ذرات میکروسکوپی به نام مولکول تشکیل یافته است.

هرچیزی که در این جهان با یکی از حواس پنج ‌گانه قابل حس کردن باشد از میلیاردها مولکول تشکیل یافته است.

اگر یکی از این مولکول ها را برداریم و آن را زیر میکروسکوپ بسیار قوی تری قرار دهیم و با لنزهای دستگاه به آن نگاه کنیم می بینیم که مولکول ها در حال حرکت هستند. این حرکت ناشی از حرکت اتم هاست.

اتم ها از یک ذره پروتون که در مرکز قرار دارد و از یک ذره الکترون که دور پروتون می چرخد و یک الگوی ارتعاشی ایجاد می کند تشکیل یافته اند.

طبق یافته های علمی دانشمندان هر چیزی که در این جهان وجود دارد چه دارای ماهیت فیزیکی (قابل مشاهده) باشد و چه دارای ماهیت غیر فیزیکی (غیر قابل مشاهده) از اتم های و ریز اتم هایی تشکیل یافته است که دارای ارتعاش است.

مقادیر مختلفی از این ذرات اشکال و انرژی را می سازند که شکل و نسبت ارتعاش آن ها را معین می کند.

تعداد این ذرات ریز اتمی در پدیده های فیزیکی که قابل مشاهده و اندازه گیری و قابل لمس هستند و ساختار آن ها شکل این مواد یعنی جامدات، مایعات و گازها را مشخص می کند.

تعداد این ذرات ریزاتمی و نسبت ارتعاش آن ها مشخص می کند که آیا این ذرات قابل مشاهده هستند یا نه.

وقتی این ذرات به ذره های کوچک تر تقسیم می شوند مشاهده می شود که همه آن‌ها دارای ارتعاش هستند و چیزهایی که در زندگی واقعی به عنوان اجسام جامد تلقی می شوند آن‌قدرها هم که به نظر می‌رسد جامد نیستند بلکه توده‌ای از انرژی در حال ارتعاش هستند.

مثال واضح این مسئله جریان باد است که ابتدا قابل حس کردن نیست تا این‌که ارتعاش آن به جایی می رسد که بتواند آن قدر قوی شود که زباله ها را از زمین بردارد و با حواس پنج‌ گانه قابل حس کردن باشد.

چیزهایی که قابل حس نیستند چگونه ارتعاش می یابند؟

همه ما هر روز از اکسیژن استفاده می کنیم و می دانیم که وجود اکسیژن برای ادامه حیات ما ضروری است. با این حال قادر نیستیم آن را با یکی از حواس پنج‌ گانه خو حس کنیم.

این موضوع که ما نمی توانیم چیزی را حس کنیم بدین معنی نیست که آن چیز وجود ندارد بلکه به این دلیل است که دامنه ارتعاش آن فراتر یا پایین تر از قدرت فیزیکی ما می باشد.

هر چیزی در این جهان هستی دارای ارتعاش است. زمانی که میزان ارتعاش بیشتر یا کمتر از مقدار مشخصی باشد برای انسان غیر قابل مشاهده و اندازه گیری می شود.

این که ما نمی توانیم چیزی را مشاهده و حس کنیم دلیلی بر این نمی شود که آن چیز وجود ندارد.

همه این ارتعاشات از جایی می آیند. منبع و منشأ این ارتعاشات همیشه بوده و وجود خواهد داشت.

هرکس برای این منبع انرژی و ارتعاش اسمی دارد مثل خدا، مسیح، پدر مقدس و یا کائنات. همه ما جزئی از این منبع هستیم و مانند همان تکه کاغذ دارای ارتعاش هستیم.

سیاره زمین و تمام جهان هستی و هر آنچه که در آن هست توده انبوهی از اتم ها و ریز اتم های ارتعاشی است. کوچکترین ذرات شناخته شده برای ما دارای ارتعاش هستند.

افکار ما نیز ارتعاش دارند. کلمات، صداها، نور و احساسات ما نیز دارای ارتعاش است. احساسات مثبتی مثل محبت، عشق، آرامش و احساسات منفی مثل نفرت، خشم، استرس و نگرانی نیز دارای ارتعاش است.

 

قانون ارتعاش چیست

 

آیا می توانیم ارتعاش روابط دلخواه را بفرستیم؟

وقتی شما در کنار کسی قرار می گیرید که وجودش سراسر عشق و محبت است احساسات او را درک و دریافت می کنید و همچنین شما نیز در وجودتان احساس عشق و محبت می کنید.

برعکس اگر در محیطی قرار بگیرید که فردی مضطرب و پریشان است امواج منفی استرس و اضطراب آن فرد به شما منتقل می شود و احساسات شما را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

اگر زمانی که به یک رابطه فکر می کنید فکر غالب ذهنی شما در مورد نبود یک رابطه عاشقانه، شکاف و فاصله بین شما و طرف مقابل باشد شما در حال ارسال ارتعاش ناخواسته هایتان هستید.

وقتی مدام فیلم هایی را می بینید که در آن ها افراد با هم دعوا و اختلاف دارند، به یکدیگر خیانت می کنند بازهم در حال ارسال رکانس ارتعاشی ناخواسته تان هستید.

وقتی در جمعی قرار می گیرید و با دیگران در مورد فساد، فحشا، خیانت، چنند رابطه همزمان افراد مختلف و مسائلی از این قبلی صحیت می کنید یا به داستان خیانت افراد گوش می دهید شما در حال ارسال ارتعاش چیزی هستید که آن را نمی خواهید.

این احساسات با چشم مسلح و غیر مسلح قابل مشاهده نیستند و توسط یک جسم فیزیکی مثل یک کابل انتقال انرژی و یا فرستنده و گیرنده هم به شما منتقل نمی شوند؛ اما همه شما قبول دارید که این احساسات وجود دارند. این در واقع همان ارتعاش است.

مسئله ای که وجود دارد این است که شما با شناخت قانون ارتعاش می توانید افکار و احساسات خود را کنترل کنید.

شما میتوانید به صورت آگاهانه افکاری که از ذهن تان می گذرد و احساساتی که در دل دارید مدیریت کنید تا بتوانید چیزها و اتفاقاتی را که می‌خواهید در زندگی تان متجلی سازید و به واقعیت فیزیکی تبدیل کنید.

شناخت قانون ارتعاش و کنترل ارتعاشات ارسالی به شما کمک می کند بتوانید فراوانی، نعمت، خوشبختی و شادمانی را جذب کنید و از داشتن آن ها لذت ببرید.

گرچه قانون ارتعاش به‌اندازه قانون جذب شناخته‌ شده و معروف نیست ما در حقیقت پایه و اساس قانون جذب قانون ارتعاش است.

فیزیک کوانتوم، فرکانس و ارتعاش

علم فیزیک کوانتوم می‌گوید هر چیزی در این جهان دارای انرژی است.

وقتی موارد را تجزیه می کنیم و ذرات را ریزتر را می‌شکافیم در سطح زیر اتمی به‌جایی می‌رسیم که دیگر ماده‌ای وجود ندارد بلکه چیزی که هست انرژی است.

بر اساس قانون ارتعاش هر چیزی در این جهان دارای ارتعاش و حرکت است. هیچ چیزی ساکن و ایستا نیست و هر چیزی که در اطراف شما وجود دارد ارتعاش دارد و حتی خود شما نیز موجودی ارتعاشی هستید.
آنچه که متفاوت است میزان فرکانس شماست.

همین تفاوت فرکانس شما را از دیگر موجودات، حیوانات، درختان و اجسام دیگر متمایز می کند؛ اما با این وجود شما کاملاً هم از دیگر چیزها جدا نیستید بلکه در یک سطحی از فرکانس با آن ها در ارتباط هستید.

در حقیقت شما در میان اقیانوسی از انرژی زندگی می کنید. هر چیزی در این دنیا دارای فرکانس ارتعاشی است. مثلاً میزی که روی آن غذا می خورید اگر چه جامد است اما دارای ارتعاش نیز هست.

اگر چه این میز جامد و ثابت است اما در سطح اتم ها و ریز اتم ها دارای حرکت و ارتعاش است؛ یعنی حتی این میز هم انرژی دارد.

ذرات تشکیل دهنده میز ناهارخوری شما هم دارای انرژی و حرکت است.

همه چیز در این جهان دارای فرکانس ارتعاشی است و قانون ارتعاش در همه جا کار می کند؛ اما چشم ما قادر به دیدن این ارتعاش و حرکت در نیز نیست برای همین آن را جسم جامد و ثابت می دانیم.

ثبت نام کنید:>> دوره قانون ارتعاش و جذب ثروت

 

2 دیدگاه برای “قانون ارتعاش چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی و دریافت تخفیف
×
سلام، بفرمایید
هر سوالی داری از من بپرس.

پیام خود را بگذارید. اولین فرصت پاسخگوی شما هستیم.