۸۹۰,۰۰۰ تومان

ماه هشتم دوره 7 راز قانون جذب
مدرس: سعید پورندی   
 نوع محصول: دانلودی
مدت زمان محصول: ۳۵۴ دقیقه (برابر با ۵ ساعت و ۵۴ دقیقه آموزش) 
 حجم محصول: 202 مگابایت
دوپینگ موفقیت و مدیریت انرژی
دوپینگ موفقیت، مدیریت انرژی